Какво ново във версиите

Въпроси, мнения и предложения свързани с модула.
Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

Какво ново във версиите

Мнение от alex » 20-11-2018 16:00

TouchSale 1.11
------------------------------------
* Добавени нови неща и подобрения в мониторите.
* Конфигурация монитори (монитори за сервитьори и шпикери, шпионски монитори).
* Задаване на вида на ястията ("първо", "второ", "трето"...) от групитата на артикула. Както и забавяне на подаването за изпълнение на мониторите в кухнята, с цел излизането им по едно и също време.
* Спешни поръчки, излизащи в червено на мониторите.

* Подобрена схема на заведението.
* Промяна на текста "Списък" или "Титуляри" вече на "Клиенти".
* "Почистване" на базата след отчет.
* Отчетите вече се генерират и печатат през FastReport.
* Обновена справка "Фактури".
* Издаване на свободна проформа фактура.
* Право за печат на една или няколко предварителни сметки.
* Проверка за рекурсивност на групи и подгрупи.
* Корекции при избиране на коментари към поръчки.
* Визуализиране на ново-приготвените поръчки с номерата на масите на началния екран, както и в списъка с масите.
* Изписване на името на заведението в диалозите за маркиране.
* Възможност за печат на фискален бон с тотал и в друга валута.
* Прочитане на везна при маркиране с F6.
* Обновени бригади - конфигурация, проценти, отчетност, справки, както и управление от меню "Функции".
* Нов вид персонал "Рънър" работещ към бригади, споделящ процента на сервитьорите.
* Кореции по GreenDaly карти.
* Обновен английски превод.
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

TouchSale 1.12

Мнение от alex » 20-11-2018 16:08

TouchSale 1.12
------------------------------------
* Нова глобална опция: "Работа с менюта (ценови лист)". При активирането ѝ седават следните възможности:
  • 1. Цените се определят според менютата (ценовите лист) както в Атон - с препоритети, дати, часове и т.н.;
    2. Едно меню може да бъде активно за няколко заведения;
    3. Менютата се синхронизират от ценовите листи на Атон;
    4. Обектите вече служат само за определяне на мястото на печат на поръчките (или моноторите);
    5. Възможност за повече от един обект за даден артикул, т.е. при маркиране - отпечатване на поръчки в един или повече обекти.
* Нова опция: "Филтър заведение" за улесняване при конфигуриране на няколко заведение в една база.
* Корекции в конфугирация на асортименти и цени.
* Оптимизации в диалозите със сметки.
* Допълнителна информация за конкурентната транзакция при грешката "lock conflict".
* Корекции в репортите за отчетите (формат А4).
* Групите в дървовидна структура.
* Подобрения при маркиране с под групи.
* Опция за опростен интерфейс.
* Обновена конфигурация персонал.
* Принтер по подразбиране за обектите, ако не е указан друг в "Печат на поръчки по обекти".
* Обновен драйвер Datecs FP 705 KL.
* Подобрена схема на заведението.
* Обновен английски превод.
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

TouchSale 1.13

Мнение от alex » 20-11-2018 16:27

TouchSale 1.13
------------------------------------
* Възможност за синхонизиране с централна база на TouchSale. Внимание: всички конфигурационни таблици, включително артикули и цени ще бъдат сихнронизирани автоматично от посочената центранла база!
* Възможност за експортиране на отчетите към централната база.


* Подобрения в справка по оператори.
* Нови опции и подобрения и оптимизации в TSM (TouchSale Монитор).
* Възстановяване на връзката в режим на TSM.
* Подобрения при работа с визуализиране на нефискализирани сметки.
* Навигациаонни бутони в диалозите за маркиране при тъчскрийн режим.
* Разширен брой на символите в номерация на масите до 10.
* Разширен брой на символите за картите на клиентите до 30.
* Разширен броя на символите на 100 в имената на асортименитите.
* Разширен броя на символите на 100 в имената и адресите на фирмите.
* Цветове на бригадите.
* Автоматично изчистване на бригадите след отчет.
* Нова колона "Коментар" в справка "Продажби по асортименти".
* Нова колона "Количество" в спраква "Продажби по оператори".
* Ново право за въвеждане и извеждане на суми от ФУ.
* Ново право за фактуриране на произвлона сметка.
* Опции за началния екран: бутон "Изход", нулиране на фискалния отчет, служебно въвеждане и извеждане на суми от ФУ.
* Опции за вход или оторизация само с карта.
* Глобална опция за подредбата на масите в диалозите за маркиране.
* Сменена е подредбата на сервитьорите в диалозите за избор.
* Опция за постоянно видими групи при маркиране с подгрупи.
* Опция за вида на печат на марките за кухнята.
* Опция за скриване на "клавиатурата" за търсене в диалога за маркиране.
* Сервитьорите виждат сметките на другите си колеги в една бригада.
* Кореции по GreenDaly карти.
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

TouchSale 1.14

Мнение от alex » 20-11-2018 16:33

TouchSale 1.14
------------------------------------
* Съвместимост с Firebird 3! Ако се използва Firebird 3, базата трябва да бъде архивиране с 2.5 и ресторната с 3.
* Обновени са gds32.dll и fb_udf_tools.dll за съвместимост с Firebird 3.


* Сменена минимална версия за конвертиране на базата 270.
* Нови опции и корекции за цветове, бутони и времена в TSM.
* Възможност за разбиване на маркираните асортименти по 1 на ред, според настройка на обекта за изпълнение.
* "Развързване" на мониторите при заведения с няколко обекта за изпълнение на един асортимент.
* Proxy сървър и клиент за обекти в които няма Интернет по станциите.
* Корекции в експорта WorkFlow.
* Оптимизации при работа с MyMenu.
* Нови колони "С карта" в отчетите.
* Нови таблици и диаграми в известяването по мейли, за обороти и отчети.
* Отстранена грешка при нулиране на отчет от началния екран.
* Подобрения в конфигурация на асортиментите.
* Визуализиране на отклонения и проценти в някои от справките.
* Някои подобрения при работа са централна база и няколко заведения.
* Обновена справка "Изпълнение на поръчки".
* Отстранена грешка в справките при филтриране с групи.
* Междинният отчет на заведение вече включва и продуктите от незакритите сметки.
* Кореции по GreenDaly карти.
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

TouchSale 1.15

Мнение от alex » 10-12-2018 11:43

TouchSale 1.15
------------------------------------
* Интеграция със система за доставки TSDelivery + AlphaVision.
* Оптимизиране на транзакциите към базата.
* Подобрения в базата за съвместимост с Firebird 3!
* Корекции при инсталиране! При първоначална инсталация, вече се предлага папката D:\UnrealSoft\TouchSale, както и отделна папка за базата данни D:\UnrealSoft\DB
* Автоматично изтегляне на лиценз.
* Корекции при определяне на активните потребители за лицензите!
* Отделни лизензи за MyWaiter и TSM!


* Файл slowly.log в който се следят и записват някои от заявките от формите за маркиране и мониторите, които се изпълняват сравнитено бавно.
* Възможност за проверка за липсващи индекси в базата от меню "Системни".
* Корекции в управлението на четеца за карти.
* Термина "Доставни цени" е заменен с "Покупни цени".
* Текста "Коментар" за поръчка е заменен с "Модификатор".
* Корекции при закриване на сметки към Reception.
* При конвертиране на базата и при необходимост, се прекъсват всички останали връзка към базата.
* На началния екран, името на заведението се изписва с различни шрифтове.
* Подканване за смяна на паролата на Firebird при първоначално стартиране, както и възможност за повторна подмяна от системното меню.
* Възтановено е показването на прогнозата за времето.
* Обновен английски превод.

Нови функционалности
* Нов бутон "Фактура" при закриеане на сметка, с нова опростена форма за фактуриране от сервитьорите.
* Нов метод за намаления с лимити (глобална опция - активирана по подразбиране).
* Смяна и на бригадата при прехвърляне на сметка на друг сервитьор.
* Корекции в процедурата при закриване на сметка и визуализирането преди и след фискализиране.
* Възможност за конфигуриране на меню с "Инструменти" на началния екран.
* Работа с теглови и ценови баркодове.
* Връзка с хотелски софтуер посредством FIAS протокола.
* Отговорници на бригади.
* Работа с конртолери за бира "MicroSyst".
* Възможност за обощоване на сметките в диалога с масите.
* Създаване и маркириане на "Комбо менюта".
* Нова степен "Изчакване" на групите асортименти. При тази степен операторите избират момента в който да стартират поръчката за изпълнение.
* Превключване между "Списък с маси" и "Схема на заведението" чрез двойно натискане на маса.
* Възможност за фактуриране на няколко сметки от Диалога за маркиране -> Функции.
* Защита за едновременно фискализиране от две и повече станции.
* Корекции при работата с рънари.
* Възможност за автоматично генериране на интернет потребител за всяка сметка.
* Нови степени на ястията от A до H - служищи за групуране, но без забяване както при степените от 1 до 9.
* Възможност за конфигуриране на станции, чиито сметки да се изключват от списъка с масите.
* Възможност за отбелязване като сервирано от екрана с масите (чрез кликане върху иконката на реда или чрез Numpad *).
* Нов вид операция за зареждане на бонус.
* Възможност за бакшиши при плащане с карта и др.
* Предупреждение и максимална сума за бакшиш.

Нови конфигурации и опции
* ДДС ставки.
* Търсачка в някои от диалозите за конфигурация.
* Филтър "Заведение" в конфигурация на асортименти и цени.
* Нови полета и форма за конфигуриране в конфигурация клиенти.
* Локална опция за отваряне на повече от един диалог за конфигурация от един вид.
* Възможност за отделно време за приготвяне за различни ресторанти.
* Отделни менюта и цени за доставки.
* Нов по-интуитивен начин за конфигуриране на промяна на ДДС за групи клинети и/или облусжване.
* Активност на асортиментите за touchsale.bg.
* Възможност за изкючване на работни станции при печат на шпикерски принтер.
* Ролята "Отговорник на бригада" с функциите на "Управител".
* Вътрешен код на операторите.
* Коефициенти за натовареност при изпълнение на ястията.
* Възможност за избор на клиенти, за които да не се прилага облсужване.
* Нови права "Въвждане на сума за бакшиш" и "Смяна на маса".
* Ново право за запис на конфигурациите.
* Ново право за избор на бонус.
* Нови права за промяна на степени на ястия по време на маркиране.
* Преработен диалогов процорец за конфигурация на асортименти.
* Без необходимост от рестарт или изход до код, след корекции в конфигурациите, опциите или настройките (може да е пропуснато нещо).
* Възможност за копиране на цени от едно меню към друго.
* Възможност за използване на Radmin (ако е инсталиран) в конфигурация на станции.
* Възможност за обвързване на менютата с групи клиенти (само при маркиране от TouchSale, не работи в MyWaiter).
* Възможност за отстъпки по групи клиенти в часови диапазон.
* Различни бонуси по часове.
* Филтър за скриване на неактивните контрагенти при конфигурацуята им.
* Нова опция "Единна номерация на масите за всички оператори".
* Нови опция за визуализиране на бутона "Фискални" в началния екран.
* Нови опции за комбо менютата.
* Нова опция "Сметки|Информационен бон|Печат според фискализирането".
* Нови опция за номериране на масите.
* Нова опция за избор на конкретно меню с което да се работи на текущата станция.
* Нова опция "Включва само сметки от станции", реципрочна на "Изключва сметки от станции".
* Корекции в глобална конфигурация свързани с печат на сметки.

Новости в отетите
* Отчетите с отделни колони и таблици за сумите по депозити.
* Нова таблица "Оборотите по танцьори" в дневния отчет.
* Нова таблица "Анулираните сметки" в дневните и персоналните отчети.
* Нова таблица "Обобщени суми по ДДС" в дневните отчети.
* Нова таблица "Брой клиенти" в дневните отчети.
* Персоналните отчети с таблица по бригади, както и сума за отчитане с включени суми от работа в бригади.

Новости при връзка с централна база
* Оптимизиране на обновяването на данни от централна база, както и опция за синхронизиране на конфигурациите само за конкретното заведение.
* Синхронизиране на бонусите на контрагентите при работа с централна база.
* Сихронизиране на преводите за MyMenu от централана база.
* Сихронизиране на резервации към централаната база.

Новости при връзка с AtonS
* Отчетите за продажбите се експортират към AtonS вече и с ДДС ставката.
* При връзка с AtonS и редактиране на ДДС, се коригира и данъчната група.
* Нова опция за изключване на сихронизиране на обектите за изпълние от AtonS.
* Корекции в обнвяване на рецептите от АтонС.

Новости в драйверите на фискалните устройства
* Корекции в драйверите на Datecs, Datecs серия X, Eltrade, Daisy и Tremol!
* За апаратите на Тремол, опцията "Маркиране на артикулите като текст" е отново налична.
* Възможност за фискални бонове с различни ДДС групи.
* Опция за проверка на максимален брой редове в бон (дефаулт 100).
* Автоматично сверяване на часа на ФУ на всеки 100 отпрчатани бона, при необходимост и възможност.
* Настройване на видовете плащания за Detecs FP-2000 и Datecs DP-150!
* Печат на сторно бон при анулиране на сметка.
* Сторно бонове за предходна дата се правят като "Връщене/Редакция".
* Отстранена грешка при печат на фискален бон на сметка с нулева сума при ФУ Зека.
* Възможност за печат на дубликат на последния фискален бон (при Datecs и Tremol).
* Възможност за печат на дубликат на произволен документ от КЛЕН (при Datecs).
* Възмонжост за "Сторно бон" от меню фискализация.
* Нова точка "Изпратени данни към НАП" в меню "Фискалзация".
* Без възможност за отказ от печат, при липса на хартия на фускалното устройство.
* Без обощаване на дробните количества във фислканите бонове.

Новости в справките
* Нов начин за експорт на гридовете към XLSX.
* Оптимизирани са някои справки, когато е избран филтъра с дати по отчети.
* Нова "Справка бонуси".
* Нова справка "Обороти по зони".
* Нова справка "Фактурирани асортиметни".
* Обновена справка "Справка продажба по периоди". Добавен времеви период.
* Обновена справка "Справка изпълнение на поръчки". Добавен времеви период.
* Филтър в "Справка сметки" показващ само сметките с разлика в Сума ФП.
* Възможност за смяна на времето за приготвяне от справка "Изпълнение на поръчки".
* Ускорена "Справка продажби".
* Ускорена справка "Отчети на заведения".
* Нова оптимизирана справка "Обороти по оператори и бригади".
* Нова опростена "Справка депозити".
* Корекция в справка "Обороти по оператори".
* Корекции в справка "Изпълнение на поръчки".
* Нова колона "Фактура No" в "Справка продажби по асортименти".
* Нови колони "Сума ДДС" и "Нетна сума", в някои от справките.
* Нови колони в справка "Фактури" - "Текст", "Сума ДДС" и "Нетна сума" за различните ставки.
* Нови колони "Брой клиенти" и "Средна сума" в "Справка обороти по оператори".
* Нова колона "Оператор" в справка "Подажби по асортименти".
* Нови колони в справките "Бониси" и "Продажби по клиенти".
* Нова колона "Оператор маркирал" и "Код за експорт" в справка "Сторнирани асортименти".
* Нова колона "Станция" в справките за отчети по заведение и персонални отчети.
* Справка "Дневни отчети" с отделни колони и таблици за сумите по депозити.
* Нов таб "История" в разглеждане на сметки.
* Отразяване на корекцията на вида на плащане в истроия на сметката.
* Нови системни бутони в "Справка сметки".
* Справка за кореции в конфигурациите.
* По-подробни данни за изпълнението на поръчките в диалога за разглеждане на сметки.
* Премахната възможност за повторно фискализиране от разглеждане на сметка, при липса на право за това.
* Лог на някои операции, който се записва в базата и може да се разглежда в "Справка операции".
* Информация за начина на плащане в формата за разглеждане на сметка.
* Сторно бон при сняма на начина на плащане от "Справка сметки".

Новости в TSM
* Нови оптимизации, опции и корекции в TSM.
* Възмоцност за сигнализиране за нови поръчки в шпионските монитори.
* Възстановяване на известията в TSM след възстановяване на връзката с базата.
* Дългите коментари се прехвърлят на няколко реда.
* Различен цвят и икона на редовете за подготовки.
* Нов параметър в опциите за подредба на поръчките на TSM.
* Нова опция за скриване на бутона "Повикай сервитьор" в TSM.
* Мониторите с панели също могат да се разделят на ляв и десен.
* Бутон в TSM за визуализация на обобщени асортименти за изпълнение.
* Глобална опция за показвне на MaxCookTime в TSM.

Новости при фактурите
* Корекции при печат на фактура на ФУ.
* Възможност за фактури, печатани на ФУ с различни ДДС групи.
* Обновени процедури и настройки за печат на фактури, даваща възможност за печат на различни принтери (възможно е да има необходимост от преконфигуриране на досегашните настройки).
* Отделни редове за "Данъчна основа" и "ДДС" за различните данъчни ставки във фактируте за печат на А4 или визуализиране на екрана.
* Добавяне на сумата от бакшиша при фактуриране.

Новости при печат
* Възможност за сторно бонове за депозити.
* Печат на информация за плащането с пос терминали ANYpay.
* Разпечатването на асортиментите в сметките е вече с наименованието за клиенти, ако е въведено.
* Корекции в печата на фискалните бонове.
* Корекции в печата на фактурите на фискално устройство.
* Корекции в печата на информационен бон и междинни сметки.
* Конфигуриране на брой копия на сметка за видовете плащания.
* Печат на място за подпис в сметките които имат копия.
* Нов репорт за отпечатване на заявки.
* Добавени кодове за двоен печат в конфигурационните файлове за POS принтерите на Datecs и Epson.
* Нова възможност за печат на обобщена информацията за ДДС в сметките.
* Корекции в печата на намаленията.
* Нови опции за печат на поръчки на шпикерски етикетен принтер.

Генериране на УНП
* Опция за генериране на УНП за всяка нова сметка.
* Визуализиране на УНП в диалога за маркиране.
* Подобрение при дистанционно генериране на УНП.
* Закриване на сметки към Reception с прехвърляне на УНП.
* Резервациите генерират УНП.
Изображение
Изображение
Изображение

Потребителски аватар
alex
Site Admin
Мнения: 1556
Регистриран: 02-11-2004 14:26
Име: Александър Димитров
Местоположение: Пловдив
Контакти:

TouchSale 1.16

Мнение от alex » 19-01-2021 17:30

TouchSale 1.16
------------------------------------
* Нови лого и икона на приложението.

Новости в драйверите на фискалните устройства
* Корекции и обобщаване на устройствата в драйверите на Datecs, Daisy и Eltrade!
* Мрежова свързаност с фискалните устройства на Datecs, Daisy, Eltrade и Tremol. Тествано само на FP-2000 и FP-700X!
* Проверка за касова наличност при издаване на сторно бонове.
* Нови форми за издаване на фискални и сторно бонове.
* Възможност за запиване на сметките в bon файлове.

Новости при връзка с AtonS
* Оптимизиране на синхронизирането с AtonS.
* Нова опция "Синхронизиране ДДС на асортиментите" даваща възможност за изключване на синхронизирането на ДДС на асортиментите от AtonS.

Нови конфигурации
* Нова конфигурация на потребителите, даваща възможност за избиране на титуляр при нова сметка.
* Избиране на точно определени ценови листи за дневните менюта.
* Минимално време за приготвяне на асртиментите.

Нови функционалности
* Нова възможност за активиране на клиентски дисплей при наличие на втори монитор.
* Опции за подреждане на елементите на сметките: по ред на маркиране, по ред на издаване, по време на сервиране.
* Модификаторите до 300 символа.
* Нови възможности към модификаторите: Добавяне, премахване или смяна на обект за изпълнение. Добавяне и/или премахване на продукти от рецептата.
* Опция за герениране на пореден номер на маса.
* Задаръжане на поръчки.
* Информацията за броя нови заявки на началния екран, работи вече и за touchsale.bg.
* Възможност за анилиране на сметки от предходни отчети при работа с централна база.

Новости при печат
* Възможност за печат на танцьорите в поръчките.
* Опция за печат на номера на маса с голям шрифт.
* Персоналните и дневните отчети включват анулирани сметки от предходни отчети в отделна таблица.

Новости в TSM
* Нови възможности за програмиране на бъмп-баровете.
* Нова опция за проверка за бързо изпленение на поръчка.
* Пренасяне имената на асортиментите на няколко реда при необходимост.

Новости в справките
* Възможност за смяна на времето за приготвяне на маркирани редове от справка "Изпълнение на поръчки".
* Колона "Дата" в справки "Продажби по асортименти" и "Продажби по продукти".
* Възможност за изтриване на асортименти от справка "Не продавани асортименти".
Изображение
Изображение
Изображение

Заключена