FourSeasons

Интегрирана компютърна система за управление на хотелски и търговски комплекси

Ефективното управление на хотелски комплекс изисква постоянна обработка на потока от разностранна първична информация и използването и в синтезиран вид от управлението на фирмата.

UnrealSoft е разработила компютърната система FourSeasons, решаваща проблема, свързан с автоматизацията на събирането и обработването на първичната информация, необходима за предприемането на икономически обосновани действия в областта на фирменото управление и планиране. Тази система дава възможност за оценка на текущата работа и състоянието на обекта към дадения момент и вземане на оптимални управленски решения.

Отразяването на стопанските операции става в момента на възникването им. Организацията на базата данни прави възможно генерирането на разнообразни счетоводни и статистически справки.

Компютърната система за обработка на информацията е реализирана изцяло със софтуер разработка на фирмата. Софтуерът е създаден на базата на реалния опит на фирмата в производството и внедряването на системи за автоматизиране и управление на дейностите в хотелски комплекси.

Модулният подход при изграждането позволява работа, както в локален, така и в мрежов режим.

Reception

Модул рецепция

 • Обслужване на единични клиенти, групи и гости с ваучери.
 • Отразяване на допълнителни услуги (басейн, шезлонг, шах, велосипед и др.).
 • Връзка с телефонна централа: настройка, автоматично натрупване на телефонната сметка към основната сметка на госта, прехвърляне на разговори в друга сметка, автоматично отключване и заключване на телефоните в хотелските стаи.
 • Разплащане в брой, по сметка или смесено по всяко време на престоя им.
 • Автоматично фактуриране на сметки, издаване на свободни фактури.
 • Корекция на клиентски сметки от упълномощен оператор.
 • Дневни финансово-административни отчети, справки заетост и реализация, статистическа таблица.
 • Графична карта за резервации на стая, обект, апаратура, ваучери.
 • Контролиран достъп до данните и операциите – за всеки оператор се конфигурират индивидуални права за работа.
 • Конфигурация - стаи, услуги, сейфове, такси. Сезонни цени за нощувки и всички видове услуги
 • Помощни функции: калкулатор, календар, съобщения (събуждания), телефонен указател.
 • Архив с всички сметки на отпътували клиенти с възможност за бързи и тематични справки.
 • Архив отпечатани документи.
 • Връзка в реално време с модулите TouchSale, Tel, SPA, Parking.
 • Обработка на информацията от автоматични телефонни централи (ELTA, Alcatel, Ascom, Kapsch, NewSyst, Panasonic, Siemens и др.) и натрупване на суми по сметките на гостите без намесата на оператор

TouchSale

Модул за управление на ресторант и бар

Със своята скорост, прецизност и аналитичност системата TouchSale е основен инструмент за управлението на ресторантски комплекс. Работата със сензорен дисплей (TouchScreen) и/или клавиатура увеличава скоростта на въвеждане на данните и ускорява обслужването на клиентите. Работата със сензорен дисплей (TouchScreen) и/или клавиатура увеличава скоростта на въвеждане на данните и ускорява обслужването на клиентите. Режимът предлага множество инструменти за бърза работа:
 • Интуитивно търсене на артикул по част от името или кода.
 • Групиране на артикулите.
 • Списъци „най-често продавани артикули” и „последно използвани артикули”.
виж още тук...

AtonS

Модул склад, калкулации и ценообразуване

 • Рецептурник на ястия от прости продукти за нуждите на хранителния комплекс.
 • Конфигурира цените на продуктите в базата данни и счетоводните сметки, по които ще бъдат взети операции при обработка на първичната информация от складовия модул.
 • Задаване на метода на преизчисляване на доставните цени и количествата за изписване от склада при реализирани продажби в хранителния комплекс и другите обекти.
 • Конфигурира списъка на продуктите обект на продажби чрез касовите апарати, в модул TouchSale.
 • Модулът управлява складово стопанство в реално време и връзка с модулите Reception и TouchSale.
 • Автоматична обработка на първичната информация събрана от обектите на комплекса (ресторант, бар, магазини). Автоматично разнасяне на получените отчети от обектите и хотела и заверката на складовете с актуалните количества в резултат от реализираните продажби.
 • Обхваща всички възможни операции засягащи движението на продукти между фирмата и външни контрагенти, и движение в самата фирма (между МОЛ).
 • Отразяване на стопанските операции в момента на възникването им и автоматичното им счетоводно контиране от модул Account, като не се налага повторно въвеждане на документите.
 • Следене на разплащанията с доставчици и клиенти.
 • Прецизен контрол върху стокооборота във хранителния комплекс и генериране на информация за констатираните липси и излишъци на съответното МОЛ.
 • Използване на създадената база данни от модула Account за целите на счетоводството и последващ финансов анализ.
 • Генериране на голям обем справки за текущата складова наличност и подробен архив на стокооборота до момента.
виж още тук...

SPA

Модул услуги

 • Локално работно място (SPA център, фитнес център, перално стопанство, ски гардероб и др.) за регистриране на услуги използувани от гости на хотела.
 • Безкасово разплащане с гости.
 • Фактуриране.
 • Връзка в реално време с модул Reception.