TouchSale

Система за управление на ресторант и бар

Със своята скорост, прецизност и аналитичност системата TouchSale е основен инструмент за управлението на ресторантски комплекс. Работата със сензорен дисплей (TouchScreen) и/или клавиатура увеличава скоростта на въвеждане на данните и ускорява обслужването на клиентите.

Режимът предлага множество инструменти за бърза работа:

 • Интуитивно търсене на артикул по част от името или кода.
 • Групиране на артикулите.
 • Списъци „най-често продавани артикули” и „последно използвани артикули”.

За сервитьора TouchSale е един изключително удобен модул за обслужване на клиентите. Всички негови действия са оптимизирани за максимална скорост и продуктивност. Само с един поглед върху терминала сервитьора успява да получи пълна картина за състоянието на обслужваните от него маси. Всичко това пряко оказва положително влияние върху комфорта и удобството на клиента.
Чрез TouchSale управителя има пълен контрол над всички оператори (сервитьори). Получава своевременно нужните отчети и справки. По всяко време има възможност да променя параметрите на работа на системата: цени, отстъпки, HappyHour, ВИП клиенти, фискални режими и др. Чрез автоматичните SMS известия управителя е своевременно информиран за важните неща извършващи се със системата (сторна, корекции, отчети и др.). Използвайки управленски модул работещ на PocketPC, управителя може да наблюдава и контролира цялата система дистанционно.

Функционалност:

 • Възможност за работа с една и съща сметка, от който и да е терминал в обекта.
  Това позволява правилно разпределение на натовареността на терминалите.
 • Плащане в брой и/или с кредитни карти. Отложено плащане.
 • Happy hour по часове, дни от седмица, дати и др.
 • Възможност за разделяне, обединяване или редактиране на сметки.
 • Възстановяване на закрити сметки.
 • Индивидуални права за работа.
 • Автоматично изчисляване на сервитьорски процент (Процент обслужване).
 • Издаване на фактури.
 • Моментална отчетност на сервитьори и обекти.
 • Множество справки във формата на таблици и диаграми.
 • Информиране със SMS. Позволява собственик или управител да получават определена информация от системата автоматично на GSM апарата си по всяко време.
 • Многоезичен режим на работа. Всеки оператор може да работи със системата на различен език.
 • TouchSale може да работи като част от хотелска система FourSeasons.

Специализирана техника:

 • ПОС терминали с TouchScreen.
 • Работа със всички видове фискални устройства.
 • Управление на множество различни отдалечени кухненски принтери и/ или монитори.
 • Джобен компютър PocketPC позволява на сервитьорите електронната обработка на поръчките да става още при клиента, което вдига многократно скоростта на обслужване.
 • Контрол на достъпа посредством четци за карти или четци за пръстови отпечатъци гарантира защита от неправомерен достъп до системата.

TouchSale – AtonS

Складов модул работещ в комбинация с TouchSale.
 • Цялостно управление на складово стопанство с неограничен брой складове.
 • Пълна картина на стоковите наличности и движението на продуктите.
 • Калкулации и ценообразуване по различни методи.
 • Складови функции (прехвърляне, изписване, бракуване).
 • Производство на готови храни и/или полуфабрикати.
 • Възможност за правене на пълни или частични ревизии.
 • Автоматични заменки на сродни (сезонни) продукти.
 • Генериране на стоково парични отчети. Експорт към счетоводни системи.
 • Множество финансови и количествени справки.